FANDOM


Wykształcenie mieszkańców Edytuj

Wykształcenie ludności w Polsce w 2002 r. Źródło: Spis powszechny GUS z 2002 r.

Kraj – kujawsko-pomorskie – kujawsko-pomorskie miasta: wyższe : 9,9% - 8,6% - 11,4% średnie: 31,5% - 30,0% - 35,9% zasadnicze zawodowe: 23,2% - 28,0% - 25,9% podstawowe: 29,8% - 30,1% - 23,8% podstawowe nieukończone: 3,6% - 2,1% - b.d.

W Bydgoszczy wykształcenie wyższe posiada 14% mieszkańców, czyli więcej od średniej krajowej i średniej dla miast województwa. Stanowi to ok. 55 tyś. grupę ludzi w Bydgoszczy z wyższym wykształceniem, więcej niż w jakimkolwiek ośrodku regionu.

Miasto otwarte Edytuj

Jak wspomniano poprzednio: Bydgoszcz jest raczej mozaiką ludzi o różnych odcieniach kulturowych. Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia asymilacji osób pochodzących z innych regionów. Zauważa się podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się raczej z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

Ciekawe są wyniki spisu przedwojennego, co do pochodzenia ludności (źródło „Historia Bydgoszczy”): - przybysze z Wielkopolski: 32% - rodzimi bydgoszczanie: 29% - przybysze z Pomorza: 13% - przybysze z Kongresówki: 7% - przybysze z Galicji: 3% - mniejszości narodowe: 15% - inne: 1% Odsetek osób z Kongresówki i Galicji w okresie II RP wynosił w Bydgoszczy: 8- 10%. Dla porównania w Poznaniu 6,5%, Toruniu 5%. Co 3 osoba pochodziła z Wielkopolski, co 3 była rodzimymi bydgoszczanami, co 7 osoba pochodziła z Pomorza, co 10 z Kongresówki lub Galicji.

Podobnie było po wojnie: 2/3 przybyszów pochodziło z Pomorza i Wielkopolski, co ilustrują spisy z lat 1947-49.

Obecnie miasto można uznać raczej za gościnne, otwarte i przyjazne bez szowinizmu i manii wywyższania się kosztem prowincji. Miasto nie szuka za wszelką cenę dowartościowania kosztem innych. Dostrzega się wszystkie ośrodki regionu. Niedowartościowanie Bydgoszczy w okresie międzywojennym i próby kwestionowania jej roli po wojnie i w latach 90-tych wywarły pewien wpływ na mentalność mieszkańców.

Dostrzega się upośledzenie społeczne miasta. Polega ono na tym, że atrakcyjność społeczna Bydgoszczy (w wyobrażeniach mieszkańców kraju) pozostaje w tyle za miejscem jakie zajmuje na społeczno-gospodarczej mapie Polski. Jest to nie tylko sprawa prestiżowa, ale problem społeczny o wielkim znaczeniu dla rozwoju społeczno-kulturalnego, społecznej tożsamości i identyfikacji jego mieszkańców. Jest też istotnym elementem społecznej motywacji do działań w wielu sferach życia. Ten swoisty kompleks niedowartościowania jest zauważalny od lat przedwojennych. Jednym z czynników, które go wywołały było zmarginalizowanie administracyjne Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Tam, gdzie nie ograniczano rozwoju, miasto było bardzo dynamiczne w tym okresie np w zakresie gospodarki, handlu, sportu. Natomiast brak prestiżu miasta stołecznego, na który Bydgoszcz zasługiwała, skutkował ograniczeniem aspiracji naukowych i kulturalnych. Pozycja największego miasta regionu od 150 lat i jego rozwój na przekór wszelkim przeszkodom dodaje pewnej dozy spokoju w zachowaniu elit i mieszkańców. Rozumieją, że znaczenie miasta nie zmienia się mimo przejściowych niepowodzeń i zmian koniunktury, a nawet niekorzystnego postrzegania przez innych. Dostrzega się coraz bardziej, że jedną z najważniejszych spraw jest umiejętna promocja miasta i walka z mitami krzywdzącymi Bydgoszcz.

O tym, że Bydgoszcz ma przyjazne oblicze świadczy reakcja wielu ludzi, który z reguły są pozytywnie zaskoczeni po zapoznaniu się z Bydgoszczą. Nie oczekiwali drugiego Krakowa. Dobrze. Zauważają jednak, że Bydgoszcz to nie zapadła prowincja. Zaskakuje ich wielkość i uroda secesyjnego śródmieścia, spory potencjał miasta. Zauważają, jak traci Bydgoszcz na braku restauracji i zabytkowych budynków. Również dzielnica muzyczna, odnowione elewacje najpiękniejszych kamienic i stare miasto robią pozytywne wrażenie. Dziwią się, że miasto jest tak mało znane. Z reguły dominuje pozytywne zaskoczenie. Na imprezach sportowych, znanych zawodników nieraz zaskakuje frekwencja, dobra organizacja i kulturalne zachowanie publiczności. Takie wrażenie odnosi wielu działaczy sportowych, którzy chętnie tu organizują ponowne imprezy np. I. Szewińska (lekkoatletyka) czy C. Lang (Tour de Pologne). Zauważają, jak wielką motywację mają działacze, aby zawody, imprezy, festiwale wypadły jak najlepiej i rozsławiały miasto. Elity dostrzegają konieczność promocji Bydgoszczy, zbyt mało znanej w kraju.