FANDOM


PRZEMYSŁOWA UKW DWORZEC PKP Warszawska - Śniadeckich Krasińskiego - Gimnazjalna Rondo Ossolińskich Skłodowskiej-Curie - Jurasza Skłodowskiej-Curie - Gajowa Skłodowskiej-Curie - Bałtycka Skłodowskiej-Curie - Łęczycka Fordońska - Kazimierza Wielkiego Fordońska - Fabryczna Fordońska - Wyścigowa Fordońska - Sporna Przemysłowa - Portowa Przemysłowa - Sklejki Przemysłowa - Tartak PRZEMYSŁOWA UKW