FANDOM


kierunek:dzielnica cudów Szubińska - Żwirki i Wigury Szubińska - Gnieźnieńska Szubińska - Piękna Plac Poznański Nowy Rynek Zbożowy Rynek Rondo Jagiellonów Rondo Ossolińskich Skłodowskiej-Curie - Jurasza Skłodowskiej-Curie - Gajowa Skłodowskiej-Curie - Bałtycka Skłodowskiej-Curie - Łęczycka Fordońska - Kazimierza Wielkiego Fordońska - Fabryczna Fordońska - Wyścigowa Fordońska - Sporna Przemysłowa - Portowa Przemysłowa - Sklejki Przemysłowa - Tartak PRZEMYSŁOWA UKW

kierunek: BŁONIE PRZEMYSŁOWA UKW Przemysłowa - Tartak Przemysłowa - Sklejki Przemysłowa - Portowa Fordońska - Sporna Fordońska - Wyścigowa Fordońska - Fabryczna Fordońska - Szajnochy Skłodowskiej-Curie - Łęczycka Skłodowskiej-Curie - Bałtycka Skłodowskiej-Curie - Gajowa Skłodowskiej-Curie - Jurasza Ogińskiego - Moniuszki Paderewskiego Rondo Jagiellonów Zbożowy Rynek Nowy Rynek Plac Poznański Szubińska - Piękna Szubińska - Gnieźnieńska Szubińska - Żwirki i Wigury BŁONIE